Pågående planarbete

Diarienr
2016-09481

Projektnamn
Sothönan 3 m fl

Beskrivning
Förslaget innebär att villafastigheter inom kvarteret Sothönan samt naturmark omvandlas till tät stadsbebyggelse innehållande bostäder, lokaler för centrumändamål, ett torg samt nytt trappstråk.

Stadsdel
Aspudden

Stadsdelsnämnd
Hägersten-Älvsjö

Planinnehåll

Bostäder 250 st varav
250 st bostadsrätter
700 kvm butiker
6 kvm torg

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Susanne Arvidsson

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar