Pågående planarbete

Diarienr
2016-15666

Projektnamn
Vitsenapen 1 m.fl., Smedshagen

Beskrivning
Komplettering i befintligt bostadsområde med 600 nya bostäder i huvudsak på bef. parkeringsytor inom egen fastighet. Ny förskola med 6-8 avdelningar. Lokal för service i anslutning till kollektivtrafik och stadsdelscentrum. Ny förskola med 8 avdelningar

Stadsdel
Hässelby Villastad

Stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby

Planinnehåll

Bostäder 500 st varav
500 st ospecificerat boende
60 kvm butiker
Byggherre

Wallfast AB
wallfast.com

Strategiska frågor
Nya parkeringslösningar Befintliga kvaliteter/kulturmiljö

Planerad byggstart (År-kvartal)
2023-4

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Alexander Hansson-Göl

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar