Pågående planarbete

Diarienr
2016-17741

Projektnamn
Vinjegatan invid fastigheten Norrmannen 11 m.fl.

Beskrivning
Förslag på ny detaljplan intill Blackebergs tunnelbanestation. Genom att räta ut och förskjuta Vinjegatan i sydvästlig riktning möjliggörs ett nytt kvarter med ca 130 bostäder (varav ca 100 hyresrätter) och centrum- samt kontorsändamål.

Stadsdel
Blackeberg

Stadsdelsnämnd
Bromma

Planinnehåll

Bostäder 120 st varav
100 st hyresrätter
20 st bostadsrätter
Byggherre

Primula Byggnads AB
https://www.primula.se

Strategiska frågor
Förslaget på den nya bebyggelsen ska ta inspiration från och hänsyn till omgivande stadsbyggnadskaraktär. Placeringen av bebyggelsen ska stärka de stråk som finns mellan lokala målpunkter och rekreationsområden.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Tua Sandberg

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar