Pågående planarbete

Diarienr
2016-20960

Projektnamn
Hammarbyhöjden 1:1, vid Nytorps gärde

Beskrivning
Nytorps gärde föreslås utvecklas med ca 650 lägenheter, två förskolor, en idrottshall, lokaler för mindre verksamheter och en livsmedelsbutik. Projektet innebär även en upprustning av parken.

Stadsdel
Kärrtorp

Stadsdelsnämnd
Skarpnäck

Planinnehåll

Bostäder 654 st varav
353 st hyresrätter
295 st bostadsrätter
6 st lägenheter för gruppboende
15 kvm park
Byggherre

AB Stockholmshem
www.stockholmshem.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
2026-1

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Sandra Öhrström
Exploateringskontoret: Jenny Norrman

Se alla handlingar

Tillbaka

Enkät - hjälp oss att bli bättre

Vi vill veta mer om hur du använder e-tjänsten och vad du tycker om den.​

​Att svara på enkäten tar bara någon minut.


Tack för din medverkan!​

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar