Pågående planarbete

Diarienr
2017-04553

Projektnamn
Område vid Bjurbäcken, del av Älvsjö 1:1

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att komplettera Rågsved med cirka 335 bostäder, varav 120 hyresrättslägenheter och 215 bostadsrättslägenheter och att utveckla Bjursätragatan till en mer befolkad, trygg och stadsmässig gatumiljö.

Stadsdel
Rågsved

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 335 st varav
120 st hyresrätter
215 st bostadsrätter
100 kvm butiker
Byggherre

AB Stockholmshem
www.stockholmshem.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
2020-2

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Erik Olsson

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar