Pågående planarbete

Diarienr
2017-14261

Projektnamn
Del av Västberga 1:1 och Solberga 1:1 invid Trätoffeln

Beskrivning
Planen syftar till att pröva utveckling av bostäder inom området i form av fyra friliggande hus. Projektet påbörjades med en markanvisningstävling för unga arkitekter, det vinnande förslaget ligger till grund för utveckling av planförslaget.

Stadsdel
Solberga

Stadsdelsnämnd
Hägersten-Älvsjö

Planinnehåll

Bostäder 110 st varav
50 st hyresrätter
50 st bostadsrätter
10 st lägenheter för gruppboende
Byggherre

Strategiska frågor
Utmaningar i detaljplanen är hantering av den kuperade terrängen, kulturmiljö, naturvärden, parkering och buller.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Golnaz Mirheidari

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar