Pågående planarbete

Diarienr
2017-16020

Projektnamn
Riksby 1:13 m.fl. vid Linta Gårdsväg

Beskrivning
1200 bostäder, 165 000 kvm BTA verksamheter/kontor/handel, hotell, F-9 skola, förskola och idrott.

Stadsdel
Riksby

Stadsdelsnämnd
Bromma

Planinnehåll

Bostäder 1250 st varav
226 st hyresrätter
978 st bostadsrätter
34 st ospecificerat boende
12 st lägenheter för gruppboende
Byggherre

Strategiska frågor
Buller, risk, markföroreningar, dagvatten, geoteknik, ekologi, kulturmiljö mm.

Planerad byggstart (År-kvartal)
2026-1

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Martin Forsberg

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar