Pågående planarbete

Diarienr
2019-04998

Projektnamn
Del av Årsta 1:1 och Familjen vid Östbergabackarna

Beskrivning
Detaljplanen möjliggör uppförande av ca 820 bostäder i den nordvästra och västra delen av Östberga.

Stadsdel
Östberga

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 370 st varav
265 st hyresrätter
105 st bostadsrätter
Byggherre

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Renoir Danyar

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Samråd och utställningar

Samråd 2021-12-07 - 2022-01-31

Samrådsmöte 2022-01-18 17:30 - 19:30

Kommentar: Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas tisdag den 18 januari 2022, kl. 17:30 – 19:30 i Östberga Kulturhuset, Östbergatorget 14.


Visningslokaler:

Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. . Planförslaget visas även i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A och Östberga Kulturhus, Östbergatorget 14.,

Lämna synpunkter

Planprocessen

Plan med standardförfarande

Klicka på något skede för att visa mer information.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Inga samrådsmöten hålls just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnar du under ärendet här i bygg- och plantjänsten.​

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar