Pågående planarbete

Diarienr
2021-05829

Projektnamn
Hagsätravägen

Beskrivning
Utveckling i anslutning till Hagsätravägen med cirka 520 bostäder, centrumändamål, skola och förskola samt idrottsändamål. Förutsättningar för en ny gång- och cykelbro över Nynäsbanan och Magelungsvägen ska prövas.

Stadsdel
Hagsätra

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 520 st varav
420 st hyresrätter
100 st bostadsrätter
Byggherre

AB Stockholmshem
www.stockholmshem.se

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

1770000000 Fastighetskontoret (generellt)

Ikano AB
ikanobostad.se

Wallenstam AB
www.wallenstam.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Frida Svensson

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar