stockholm.se

e-tjänsten för att boka vigsel är stängd för underhåll.

Tjänsten öppnar igen i början av vecka 18.

Vi hjälper dig gärna under våra telefontider. Se hemsidan för mer information

https://vigsel.stockholm/vigsel-stadshuset