stockholm.se

E-tjänsten är stängd för tekniskt underhåll. Vi hänvisar under tiden till alternativa vägar för kontakt som du kan läsa mer om här:

https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/servering-av-mat/hygien-och-egenkontroll-for-livsmedelshantering/