stockholm.se

Kartbutiken är stängd 30 januari till 1 februari

Tack för att du besöker vår e-tjänst! Just nu pågår en uppgradering av Kartbutiken och e-tjänsten öppnar upp igen den 1 februari klockan 13.00. Samtidigt byter e-tjänsten namn och blir Geodatabutiken. E-tjänsten kommer även att vara anpassad enligt dagens lagkrav på tillgänglighet.

Välkommen åter till Geodatabutiken den 1 februari!