stockholm.se

Kartbutiken har flyttat

Den 2 februari lanserade vi en ny förbättrad version av e-tjänsten Kartbutiken. Samtidigt bytte e-tjänsten namn till Geodatabutiken. E-tjänsten är anpassad enligt dagens lagkrav på tillgänglighet.

Besök Geodatabutiken: https://etjanst.stockholm.se/geodatabutiken