stockholm.se

Denna e-tjänst har flyttat

E-tjänsten för skyltlov är nu ersatt med e-tjänsten ansökan om Bygglov och anmälan som finns på följande länk:

https://etjanst.stockholm.se/bygglov