Föräldraskap i Sverige är fem föräldraträffar för dig som har barn mellan 0-18 år, är född i ett annat land, och vill veta mer om att vara förälder i Sverige. Föräldraskap i Sverige tar upp viktiga teman som rör barn och familjeliv i Sverige. Under gruppträffarna möter du andra utrikesfödda föräldrar och ni får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med varandra. Träffarna är 2,5 timme leds av två utbildade gruppledare.

Dina kontaktuppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.

Vill du gå på träffarna med din partner?

Om det finns fler föräldrar till barnet uppmuntrar vi att samtliga deltar i föräldragruppen. Det blir lättare att tillsammans tillämpa den nya kunskapen i vardagen. Fyll i e-postadress, en anmälningslänk skickas till adressen. Personen måste själv anmäla sitt intresse för att delta i föräldragruppen.

Barn

Övriga frågor

Vilken tid önskar du delta i en föräldragrupp? Vi kan inte garantera utbildning på önskad tid.

Vi kan inte garantera utbildning på ditt önskade språk.

Här kan du tex. skriva att du önskar gå en specifik föräldragrupp.
Hur fick du information om att vi erbjuder föräldraträffar?