ABC föräldraträffar syftar till att stärka relationen mellan förälder och barn. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention. Under fyra gruppträffar, som är 2,5 h långa, får ni ta del av kunskap om barns utveckling, varvat med diskussioner och filmer.

Teman på träffarna är, Visa kärlek, Vara med, Visa vägen och Välja strider. Mellan träffarna övar ni på innehållet hemma med era barn. Efter några månader bjuds du också in till en återträff.

Dina kontaktuppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.

Vill du gå på träffarna med din partner?

Om det finns fler föräldrar till barnet uppmuntrar vi att samtliga deltar i föräldragruppen. Det blir lättare att tillsammans tillämpa den nya kunskapen i vardagen. Fyll i e-postadress, en anmälningslänk skickas till adressen. Personen måste själv anmäla sitt intresse för att delta i föräldragruppen.

Barn

Övriga frågor

Vilken tid önskar du delta i en föräldragrupp? Vi kan inte garantera utbildning på önskad tid.

Vi kan inte garantera utbildning på ditt önskade språk.

Här kan du tex. skriva att du önskar gå en specifik föräldragrupp.
Hur fick du information om att vi erbjuder föräldraträffar?