ABC föräldraträffar syftar till att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN’s barnkonvention. Under fyra gruppträffar får ni diskutera och dela erfarenheter med varandra och ta del av kunskap om barn och ungdomars utveckling. Träffarna leds av två utbildade gruppledare.

Dina kontaktuppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.

Vill du gå på träffarna med din partner?

Fyll i din partners e-postadress, en anmälningslänk skickas till adressen. Personen måste själv anmäla sitt intresse för att delta i en föräldragrupp.

Barn

Övriga frågor

Vilken tid önskar du delta i en föräldragrupp?
Vi kan inte garantera utbildning på önskad tid.
Hur fick du information om att vi erbjuder föräldraträffar?