Komet föräldraträffar för åldrarna 12-18 år är för dig som har barn mellan 12-18 år med utagerande beteenden och där det uppstår tjat, bråk och konflikter i hemmet. Träffarna syftar till att hjälpa dig som förälder att hitta bättre sätt att kommunicera med din ungdom och få nya verktyg som leder till mindre bråk och konflikter. Innehållet i Komet bygger på forskning om hur konflikter kan minskas och hur relationen kan stärkas mellan ungdom och föräldrar. Du kommer att få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och samtidigt öva på nya förhållningssätt mellan träffarna. Ni träffas vid 8 tillfällen samt vid en uppföljningsträff.

Dina kontaktuppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.

Vill du gå på träffarna med din partner?

Om det finns fler föräldrar till barnet uppmuntrar vi att samtliga deltar i föräldragruppen. Det blir lättare att tillsammans tillämpa den nya kunskapen i vardagen. Fyll i e-postadress, en anmälningslänk skickas till adressen. Personen måste själv anmäla sitt intresse för att delta i föräldragruppen.

Barn

Övriga frågor

Vilken tid önskar du delta i en föräldragrupp? Vi kan inte garantera utbildning på önskad tid.

Vi kan inte garantera utbildning på ditt önskade språk.

Här kan du tex. skriva att du önskar gå en specifik föräldragrupp.
Hur fick du information om att vi erbjuder föräldraträffar?