Syftet med föräldraträffarna är att hjälpa dig som förälder att hitta bättre sätt att kommunicera med ditt barn och att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter. Under föräldraträffarna får ni också dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. I versionen för åldrarna 3-11 träffas ni i grupp vid 10 tillfällen och vid en individuell träff. I versionen för åldrarna 12-18 träffas ni vid 9 tillfällen i grupp. Träffarna är 2.5 timme och leds av två utbildade gruppledare.

Dina kontaktuppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.

Vill du gå på träffarna med din partner?

Fyll i din partners e-postadress, en anmälningslänk skickas till adressen. Personen måste själv anmäla sitt intresse för att delta i en föräldragrupp.

Barn

Övriga frågor

Vilken tid önskar du delta i en föräldragrupp?
Vi kan inte garantera utbildning på önskad tid.
Hur fick du information om att vi erbjuder föräldraträffar?