GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk Chefer inom socialpsykiatrin

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

Syftet med nätverket är att få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i länet, ha dialog om aktuella frågor och sprida lärande exempel på arbetssätt och metoder.

Innehåll

Vid den här nätverksträffen har vi fokus på inskickade frågor som inte hanns med vid förra träffen.

Exempelvis dialog om

  • Bostadssituationen – hur löser man den i olika kommuner för personer som saknar egen bostad och har svårt att bli godkända av hyresvärdar.
  • Hur ser dialogen/samarbetet ut mellan beställare/utförare? Finns goda exempel på när samverkan fungerar?

Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

  • Tillgång till dator eller surfplatta
  • En stabil internetuppkoppling
  • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.

Tillbaka till kalendarium