GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk Gruppledare VIP

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

I rollen som gruppledare väcks många gånger frågor och känslor som gör att det finns behov av att träffa andra gruppledare för att reflektera, lära av och med varandra och utvecklas i rollen.

Nätverket har tillkommit genom att flera utbildade gruppledare i VIP har lyft ett behov av att skapa ett regionalt nätverk med syfte att dela erfarenheter samt ge stöd och tips till varandra för ett kollegialt lärande.

Innehåll

Denna gång har vi fokus på dialog och erfarenhetsutbyte mellan varandra.

Målgrupp

För dig som är utbildad och certifierad gruppledare i VIP (Viktig Intressant Person)

Övrig information

I anmälan finns det möjlighet att ge förslag på ämnen eller frågor att lyfta i nätverket.

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

  • Tillgång till dator eller surfplatta
  • En stabil internetuppkoppling
  • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.

Tillbaka till kalendarium