GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk Sjuksköterskor inom HSL

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att få inspireras och lära av varandra.

Syftet med nätverket är att få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i länet, ha dialog om aktuella frågor och sprida goda exempel på arbetssätt och metoder.

Innehåll

  • Dialog kring aktuella frågor från deltagarna

Målgrupp

Sjuksköterskor anställda inom den kommunala HSL-verksamheten. Detta nätverk håller deltagarna i själva.

Övrig information

Det finns möjlighet att ta upp frågor i anmälan som ni önskar lyfta vid träffen. Eller kanske har du ett utvecklingsarbete du vill dela med dig av?


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

  • Tillgång till dator eller surfplatta
  • En stabil internetuppkoppling
  • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.

Tillbaka till kalendarium