GENOMFÖRS DIGITALT
Social dokumentation

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

Du som deltagare ska få grundläggande kunskap i arbetet med social dokumentation. Föreläsningen tar grund i de lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet och hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan. Du får kunskap i att skriva en genomförarplan och att utforma mål, föra journalanteckningar och att följa upp utförandet.

Innehåll

 • Lagar och direktiv som styr social dokumentation
 • Rättssäkerhet och sekretess
 • Allmänna råden om dokumentation från Socialstyrelsen
 • Från beslut till genomförandeplan
 • Att skriva en genomförandeplan och formulera mål
 • Att föra journal
 • Lex Sarah och avvikelser
 • Tillsyn
 • Kvalitetsarbete och uppföljning, synpunkter och klagomål

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom LSS och socialpsykiatrin

Föreläsare

Mats Evaldsson, utbildare på KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI), Mats har stor erfarenhet av social dokumentation, kvalitetsarbete och kontaktmannaskap inom LSS.

Övrig information

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.

Tillbaka till kalendarium