Öppet nätverk för chefer inom daglig verksamhet

Nu erbjuder Forum Carpe återigen ett öppet nätverk för chefer inom daglig verksamhet utifrån efterfrågan. Nätverket är ett forum för att diskutera aktuella frågor, lyfta olika teman, utbyta yrkeserfarenheter och dela lärande exempel med kollegor från hela länet.

I anmälan till nätverksträffen finns möjlighet att lämna egna förslag på ämnen som du vill ta upp. Du kanske vill redovisa något själv eller föreslå en person som kan bjudas in till nätverket för att bidra med intressanta perspektiv på framgångar/utmaningar inom området.

Vid den här första nätverksträffen för vi tillsammans en dialog om innehållet i nätverksträffarna, till exempel vad som kan vara givande att diskutera vidare och fördjupa sig i.


Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande. Avbokning av plats och ändringar i anmälan måste göras senast tre dagar före aktivitetens start via länkarna i bekräftelsemailet som du får när du anmäler dig. Därefter stängs länkarna och du (eller din chef) måste meddela kontaktpersonen för den aktuella aktiviteten via mejl om du inte kan delta.

Det går bra att anmäla en ersättare via länkarna i bekräftelsemailet eller via mail till kontaktpersonen om länken är stängd.

Försenad avbokning medför en avgift på 500 kronor som betalas av din arbetsgivare. Det gäller även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser.
Tillbaka till kalendarium