Psykiatri 2 100 gymnasiepoäng

OBS! Kurskostnaden är 4000 kr per kursplats och bekostas av respektive arbetsgivare.

Den här gymnasiekursen vänder sig till stödassistenter, boendestödjare och andra som arbetar främst inom socialpsykiatrin. Ett förkunskapskrav för att kunna söka kursen är att du har läst Psykiatri 1 och du bör ha någon form av grundläggande yrkesutbildning.

Kursen ger kunskaper om psykisk ohälsa och olika psykiska tillstånd samt vilka faktorer som bidrar till psykisk hälsa. Under utbildningen får du diskutera orsaker till ökningen av psykisk ohälsa i samhället och utveckla förståelse för att psykisk ohälsa kan drabba alla människor.

Du får också utveckla förmågan att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt liksom förmågan att reflektera över det egna förhållningssättet.

Du får även lära dig mer om hur samarbete mellan huvudmän, olika yrkesgrupper inom psykiatrin och närstående påverkar patienters och brukares återhämtning. Kursen ger dessutom kunskaper om planering och genomförande av vård-, omsorgs-, omvårdnadsarbete vid olika psykiska sjukdomstillstånd och vid psykisk ohälsa.

Innehåll

 • Psykiska sjukdomar, bland annat psykoser, bipolärt syndrom, missbruk emotionellt instabil personlighetsstörning, självskadebeteenden och de funktionsnedsättningar som följer

 • Samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk ohälsa

 • Hur olika faktorer som individens fysiska, psykosociala, socioekonomiska förutsättningar och könstillhörighet påverkar människor hälsa och ohälsa

 • Samverkan och delaktighet mellan brukare och olika huvudmän med hjälp av samordnad individuell plan (SIP) och samverkan med anhöriga

 • Bedömning av behov, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av socialt omsorgs- och omvårdnadsarbete vid vanliga psykiska tillstånd

 • Läkemedelsbehandling

 • Suicidprevention

 • Olika evidensbaserade behandlingsmetoder

 • Olika samtalsmetoder i form av praktiska övningar och samtal bland annat motiverande samtal, reflektioner och sammanfattningar

 • Vård och stödsamordnad insats för personer med psykisk sjukdom

 • Stödverksamheter till barn med föräldrar som har psykisk funktionsnedsättning eller en missbruksproblematik

Målgrupp

Kursen vänder sig till stödassistenter, boendestödjare och andra som arbetar främst inom socialpsykiatrin och har läst kursen Psykiatri 1.

Kursupplägg

En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger. Träffarna genomförs fysiskt.

Vid första tillfället får du kurslitteraturen och mer information om kursupplägget. Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, betyg ges efter avslutad kurs. Observera att det ingår studieuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Du behöver alltså lägga ned mer tid på studierna utöver de 10 kurstillfällena.

Annat modersmål än svenska - svenska som andraspråk

Har du flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska krävs att du skickar in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Du måste visa upp att du har tillräckliga kunskaper i svenska, motsvarande grundskolenivå, för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet och gå kursen.

Har du betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra ett svensktest innan du anmäler dig till kursen. Svensktestet gör du hos vuxenutbildningen i din hemkommun.

OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska som andraspråk eller testresultat från svensktest skickas in till Forum Carpe innan sista anmälningsdagen för kursen.

Betyg eller testresultat mejlas/skickas till:

Forum Carpe

Mia Grauers

Sabbatbergsvägen 1

113 61 Stockholm

E-postadress: maria.grauers@stockholm.se

Klicka här för mer information om svensktest och vad som gäller kring gymnasiekurserna.

Tid

Kursen startar vecka 15, onsdag 12/4 kl. 09.00-16.00 och fortsätter totalt tio onsdagar. Sista kurstillfälle är onsdag 14/6.

Plats

Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI),

Drottningholmsvägen 37

Tunnelbanestation: Fridhemsplan

Anmälan och avanmälan

Anmälan görs av ansvarig chef. Anmälan är bindande men det går bra att skicka ersättare vid förhinder.

Om det blir fler anmälningar än vad det finns platser kommer vi behöva göra en fördelning av platserna mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar.

Sista datum för avanmälan är senast en vecka före kursstart. Kontakta i så fall Mia Grauers via e-post: maria.grauers@stockholm.se

Vid avanmälningar efter en vecka före kursstart står verksamheten för hela kursavgiften.

Antagningsbesked

Antagningsbesked mejlas till anmälande chef och deltagare cirka tre veckor före kursstart.

Frågor om kursen

Kursansvarig Mia Grauers

E-post: maria.grauers@stockholm.se

Telefon: 08-508 25 437


Tillbaka till kalendarium