Hoppa till huvudinnehåll

GENOMFÖRS DIGITALT
Trygg när döden närmar sig

OBS! En förutsättning för deltagande är att ni anmäler flera personer från samma arbetsplats och vid digital form, om möjligt delar skärm tillsammans. Detta för att möjliggöra lärande och arbeta vidare på hemmaplan runt palliativa förhållningssättet.

Innehåll

Trygg när döden närmar sig

  • Vad är palliativ vård och förhållningssätt, och hur funkar det i praktiken?
  • Vilka är de palliativa hörnstenarna och hur kan vi jobba med dem med personer som omfattas av LSS?
  • Hur kan vi prata om döden? Hur möter vi närståendes frågor?
  • Hur ser vi att livets slut närmar sig? Och vad är viktigt då?

Några av frågorna vi tar upp under denna utbildningsdag. Vidare vad behöver du som personal för att kunna hjälpa och stötta den enskilde och de som står nära?

Under utbildningsdagen jobbar vi tillsammans – men från olika platser om restriktionerna fortsätter i maj. Vi ”träffas” på Skype flera gånger under dagen eller så sker seminariet i fysiskt form. Däremellan jobbar du tillsammans med dina kollegor på hemmaplan med grupparbeten och reflektionsfrågor. Vi följer upp era erfarenheter och frågor.

Målgrupp

Medarbetare, chefer från boendesidan och medarbetare från HSL-teamen inom LSS.

Föreläsare

Ingeli Simmross och Kerstin Witalis, sjuksköterskor och vårdutvecklingsledare, Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Plats

Information meddelas längre fram utifrån rådande omständigheter

Övrig information

I anmälan finns möjlighet att lyfta frågor/ämnen ni vill ta upp under dagen. Avbokning eller förändringar i anmälan görs via länk som du hittar i bekräftelsemejlet, senast en vecka innan.

Tid, plats och anmälan

Datum:
2021-05-19
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Antal tillfällen:
1
Sista anmälningsdatum:
2021-05-05
Plats:
Genomförs digitalt
Form:
Föreläsning
Målgrupp:
Medarbetare och chefer samt HSL
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.

Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas i tid skickas en faktura på 1 000 kronor. Avgiften tas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.