Nyheter

Nytt tema i Kunskapsguiden om kontaktperson enligt LSS

26 maj, 2023

Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet (MFD) har tagit fram ett nytt tema i Kunskapsguiden för att underlätta kommunernas arbete med insatsen kontaktperson enligt LSS. Temat innehåller ett stödmaterial...
Visa nyhet

Nya bestämmelser om sammanhängande dygnsvila

22 maj, 2023

1 oktober 2023 införs den nya huvudregeln om dygnsvila som innebär att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod...
Visa nyhet

Nu kan du anmäla dig till höstens gymnasiekurser!

16 maj, 2023

I höst kan du läsa fyra olika gymnasiekurser hos Forum Carpe på grundläggande och fördjupad nivå i psykiatri, gerontologi och geriatrik samt funktionsförmåga och funktionsnedsättning. Varje kurs ger...
Visa nyhet

Gott liv som äldre med IF – föreläsningar, workshops och material om projektets resultat

12 maj, 2023

”Det är de som har en funktionsnedsättning som är experter. Det är bättre att fråga dem från början så sparar man pengar när man bara behöver göra saker...
Visa nyhet

Funka Olika-poddens serie ”Bli vuxen med IF”

05 maj, 2023

Hur är det att växa upp med IF och hantera allt från boende och ekonomi till sysselsättning och relationer? Sharon och Mattias, som båda har diagnosen lindrig intellektuell...
Visa nyhet

Ny rapport från SCB – Låg andel sysselsatta bland personer på LSS-boende

28 april, 2023

Idag publicerar Statistiska centralbyrån (SCB) två rapporter om situationen för personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden samt om andelen sysselsatta bland personer som har bostad enligt LSS. Rapporterna visar...
Visa nyhet

Föreläsningar och workshop om ett gott liv som äldre för personer med IF

21 april, 2023

Vad innebär egentligen ett gott liv för äldre med intellektuella funktionsnedsättningar (IF)? Frågan är högaktuell eftersom andelen äldre med IF växer och därmed också behovet av kunskap hos...
Visa nyhet

Minskade LSS-insatser för flera grupper enligt Socialstyrelsens lägesrapport 2023

05 april, 2023

Socialstyrelsens lägesrapport ”Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning” 2023 visar att en stor andel av landets kommuner har svårt att tillgodose behoven av insatser och stöd för...
Visa nyhet

Metodrum med den senaste välfärdstekniken

29 mars, 2023

Igår fick Forum Carpes öppna nätverk för HSL-chefer, MAS och MAR besök av Ariana Forsberg, MAS i Upplands Väsby, som berättade om kommunens metodrum. I metodrummet genomförs utbildningar...
Visa nyhet

Förslag om statligt huvudmannaskap för personlig assistans

23 mars, 2023

Nyligen presenterades slutbetänkandet av utredningen om ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Huvudmannaskapsutredningen föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans enligt LSS från kommunerna. Staten ska...
Visa nyhet