Nyheter

"Autism och sinnesintryck" – ny bok från Autism Sverige

14 september, 2023

Intresseorganisationen Autism Sverige har lanserat en ny bok om hur personer med autism kan uppleva olika sinnesintryck. Det handlar ofta om en över- eller underkänslighet för sinnesintryck eller...
Visa nyhet

Folkhälsomyndigheten - kunskapen om ångestsyndrom behöver öka

12 september, 2023

Folkhälsomyndighetens rapport ”Synen på psykisk ohälsa och suicid”, liksom flera internationella studier, visar att det finns en utbredd föreställning om att ångest orsakas av personen själv och att...
Visa nyhet

Mitt Vuxenliv – Livskunskap för unga med IF

25 augusti, 2023

Projektet Mitt Vuxenliv – Livskunskap startades för att ge unga med intellektuell funktionsnedsättning förutsättningar att göra informerade val om vuxenlivet och föräldraskap. Projektet har resulterat i en ansökan...
Visa nyhet

”Våld mot barn med funktionsnedsättning” - konferens och utbildningssatsning

18 augusti, 2023

Det är dubbelt så vanligt att barn med funktionsnedsättning utsätts för övergrepp och våld jämfört med barn utan funktionsnedsättning. Vad kan samhället göra för att förebygga, upptäcka och...
Visa nyhet

Välkommen till en ny hösttermin!

07 augusti, 2023

Nu drar höstterminen igång hos Forum Carpe och kalendariet är fullt av föreläsningar, kurser, seminarier och nätverksträffar för dig som arbetar inom socialpsykiatrin, stöd till personer med funktionsnedsättning...
Visa nyhet

Tack för den här vårterminen!

27 juni, 2023

Ännu en händelserik termin hos Forum Carpe går mot sitt slut. Under våren har Forum Carpe anordnat 43 föreläsningar, kurser, seminarier, utbildningsdagar och nätverksträffar. Totalt 1362 yrkesverksamma från...
Visa nyhet

Nu kan du anmäla dig till höstens aktiviteter hos Forum Carpe!

21 juni, 2023

Höstterminens aktiviteter erbjuder något för alla som jobbar på utförar- och myndighetssidan inom stöd till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri och kommunernas HSL-organisationer i Forum Carpes medlemskommuner. Kalendariet är...
Visa nyhet

Forum Carpe-dagen 2023 – lärande exempel från professionen, deltagare och arbetsgivare

08 juni, 2023

I slutet av förra veckan samlades närmare sjuttio yrkesverksamma inom funktionshinderområdet till årets Forum Carpe-dag. Temat för dagen var Forum Carpes fokusområde ”Från sysselsättning och daglig verksamhet mot...
Visa nyhet

Nytt tema i Kunskapsguiden om kontaktperson enligt LSS

26 maj, 2023

Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet (MFD) har tagit fram ett nytt tema i Kunskapsguiden för att underlätta kommunernas arbete med insatsen kontaktperson enligt LSS. Temat innehåller ett stödmaterial...
Visa nyhet

Nya bestämmelser om sammanhängande dygnsvila

22 maj, 2023

1 oktober 2023 införs den nya huvudregeln om dygnsvila som innebär att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod...
Visa nyhet