Det analoga arkivet i Stadsarkivet vid Liljeholmskajen kan kontaktas i det fall man behöver beställa utdrag eller kopior från arkivet.

Trafikkontorets och exploateringskontorets tekniska arkiv

  • Box 22063, 104 22 Stockholm
  • Besöksadress: Stadsarkivet Liljeholmskajen, Sjöviksvägen 126, Stockholm
  • E-post: arkivet.tk@stockholm.se

Exploateringskontorets avdelning Miljö och teknik ansvarar för Geoarkivet. Kontaktformuläret till höger kan användas för att få kontakt med systemansvarig för Geoarkivet vid övriga frågor.

Exploateringskontoret, Avd. Miljö och teknik

Kontakta oss

@