Leverera från GeoSuite Toolbox

Utförda geotekniska undersökningar, grundvattenmätningar och sättningsmätningar levereras in till Geoarkivet genom leveransfunktionen "Kommunikation → GeoSuite Cloud → Stockholms stad" i programmet GeoSuite Toolbox. I funktionen skall relevanta metadata fyllas i samt nedanstående filer bifogas i respektive dialog.

RGEO/MUR

En eller flera .pdf-filer

Text

Övriga textdokument exempelvis labbrapporter och utredningar i en eller flera .doc-, .docx- eller .pdf-filer.

Ritning

Framtagna ritningar i .pdf, .dwg eller .dgn-format.

Modell

Framtagna modeller i lämpligt filformat.

För att kunna leverera från GeoSuite Toolbox till Geoarkivet behöver registrering i Geoarkivets molntjänst ske.

Registrering i Geoarkivets molntjänst

För mer information om leverans från GeoSuite Toolbox till Geoarkivet, se hjälpdokumentationen i GeoSuite Toolbox.

Uppdatering av leverans från GeoSuite Toolbox

Kompletteringar eller rättningar av geotekniska undersökningspunkter och utredningsdokument kan levereras på samma sätt som beskrivs ovan. Efter godkänd granskning av leveransen kommer den befintliga geotekniska undersökningen att arkiveras i Geoarkivets databas och ersättas med den uppdaterade leveransen. Kopplingen sker via identifierare i GeoSuite Toolbox-data och behålls intakt även efter namnbyte av enskild undersökningspunkt eller hela projektet. Det går alltså bra att korrigera felskrivningar inför en ny leverans.

Leverera utan GeoSuite Toolbox

Om GeoSuite Toolbox saknas är det möjligt att leverera in utförda geotekniska utredningar genom att e-posta dem i textfilsformat till geoarkivet.expl@stockholm.se.

Leverera in övrig information av geokaraktär

Övrig information, t.ex. utförda karteringar, fotografier eller redovisningar levereras till geoarkivet.expl@stockholm.se.