Geoarkivet samlar information av geokaraktär, t ex geotekniska utredningar, geologisk- och geohydrologisk information inom Stockholms stad med syfte att informationen skall kunna återanvändas.
Geoarkivets digitala material är åtkomligt via denna e-tjänst. Geoarkivets äldre, analoga, material finns att tillgå i Stadsarkivet vid Liljeholmskajen, Sjöviksvägen 126 i Stockholm. Var god kontakta expeditionen i förväg för att boka ditt besök. Arkivexpeditionen har följande öppettider:

Måndag - Fredag 8.00-16.00

Dag före röd dag stänger arkivet kl. 12.15.

Avvikande öppettider kan förekomma, ring 08-508 264 55 eller maila arkivet.tk@stockholm.se för information.

Exploateringskontoret på Stockholms stad.
Beställningen levereras som en nedladdningslänk i ett mail till den adress som du angivit. Klicka på länken och logga in med ditt GeoSuite Cloud-konto för att ladda hem den .zip-fil som innehåller dina data.

Zip-filen innehåller en eller flera .dsbx-fil(er) som du kan extrahera med hjälp av t ex WinZip. Varje dbsx-fil svarar mot de projekt som de beställda undersökningspunkterna ursprungligen tillhörde vid den tidpunkt när det exporterades till Geoarkivet.

Din .dsbx-fil kan du importera till GeoSuite Toolbox genom funktionen Kommunikation > Import från GeoSuite Cloud. Alternativt öppnar du den med hjälp av ett separat program som du når här: http://www.vianova.se/Downloads/Novapoint-GeoSuite.

Det är även möjligt att ladda hem mätserier i Excelformat. Markera ett valfritt grundvattenrör eller en undersökningspunkt för sättningsmätning i kartan med muspekaren genom att klicka på punktobjektet. En länk öppnas där du kan välja att öppna Excelfilen direkt eller att spara den på disk. Det kan ta lite tid för länken att öppna sig.

Geotekniska utredningar med tillhörande RGeo/MUR samt texter, ritningar och modeller skickas in ifrån GeoSuite Toolbox. Om GeoSuite Toolbox saknas eller digitalt material är av annan karaktär kan du ta kontakt med geoarkivet.expl@stockholm.se.
Geotekniska undersökningspunkter och andra georefererade data är i koordinatsystemet SWEREF 99 18 00. Äldre ritningar har oftast koordinatangivelser som är angivna i koordinatsystemet ST74 0 gon 65:-1.
Geotekniska undersökningspunkter som beställs från databasen är i höjdsystemet RH2000. Det mesta av det äldre materialet som har levererats in i form av RGEO/MUR eller ritningar är i RH00. Ofta är höjdsystem angivet på ritningar men om det saknas kan en undersökning behöva göras.

I de fall där höjdsystemet transformerats till RH2000, beskrivs metoderna i följande dokument:

Att data är korrekta kan inte garanteras av Stockholms stad. Det finns undersökningspunkter i databasen med z-värden som är 0, det betyder sannolikt att dessa punkter saknar höjdvärde.
Symbolen byggs på med olika komponenter beroende på egenskaper i undersökningspunkten. En komplett beskrivning finns på www.sgf.net.
Skicka ett e-postmeddelande till geoarkivet.expl@stockholm.se där du beskriver felet så väl att felet går att upprepa av Stockholms stads IT-support.