Ny mätdata för grundvatten och sättningar i Stockholm stads kontrollprogram

03 september 2021

Stockholm stads kontrollprogram för grundvatten och sättningar har kompletterats med ny mätdata

Geoarkivet har fått ett nytt utseende

21 januari 2020

Under hösten 2019 har det digitala Geoarkivet genomgått förändringar som vi hoppas ska göra användarupplevelsen bättre för dig som besökare

Geoarkivet anpassas till Dataskyddsförordningen (GDPR)

21 januari 2020

Geoarkivet kräver att användare ger samtycke till lagring och hantering av personuppgifter