Flera nya geotekniska undersökningar levererade under våren 2022

06 juli 2022

Under våren har det levererats in 17 nya undersökningar

Ny mätdata från 2021 för grundvatten och sättningar i Stockholm stads kontrollprogram

27 januari 2022

Stockholm stads kontrollprogram för grundvatten- och sättningsmätningar har uppdaterats i Geoarkivet

Nya geotekniska undersökningar i Geoarkivet under hösten 2021

17 december 2021

Under hösten har det levererats in mätdata från flera projekt