Publicerad

21 januari 2020

Geoarkivet kräver att användare ger samtycke till lagring och hantering av personuppgifter

För att kunna skapa och använda ett konto i Geoarkivet krävs nu att användare ger samtycke till att Geoarkivet lagrar och hanterar de personuppgifter som hör till kontot. Du som redan har konto i Geoarkivets molntjänst kommer vid nästa inloggning att dirigeras till en sida för att godkänna att Geoarkivet hanterar personuppgifter. För att kunna fortsätta att använda kontot är det nödvändigt att samtycka till att Geoarkivet hanterar de personuppgifter som hör till kontot. Mer information finns i Geoarkivets molntjänst under Hantera användarprofil.