Publicerad

21 januari 2020

Under hösten 2019 har det digitala Geoarkivet genomgått förändringar som vi hoppas ska göra användarupplevelsen bättre för dig som besökare

Utformningen av Geoarkivets utseende har förnyats vilket innebär att hantering och visning av kartlager, teckenförklaring och "pop-up fönster" har förändrats. Bl.a. så innehöll teckenförklaringen i tidigare versioner av Geoarkivet en beskrivning av alla publicerade kartlager. Nu visas enbart beskrivningar för de kartlager som aktiverats och synliggjorts i kartvyn.

Då "pop-up-fönster" i tidigare versioner enbart innehöll en undersökningspunkts namn har vi i samband med förnyandet av Geoarkivets utseende valt att synliggöra ytterligare information kopplade till undersökningspunkter med mätserier (grundvattenrör, sättningar). Förutom namn visas nu även vilken undersökning en undersökningspunkt tillhör tillsammans med information om mätperiod, antal mätvärden och position i Sweref 99 18 00.

Som vanligt så välkomnas alla tips på hur vi kan göra Geoarkivet bättre. Tveka därmed inte att kontakta oss genom kontaktformuläret i fliken Kontakt ovan, eller via e-post på adressen geoarkivet.expl@stockholm.se.