Fysisk aktivitet

​för din puls och andning

Kondition

Rekommendationerna för att du ska bibehålla och öka din kondition är aktiviteter som måttligt ökar din puls och andning i sammanlagt minst 150 minuter varje vecka. Dessa minuter kan du med fördel dela upp i mindre pass om minst 10 minuter flera gånger i veckan. Måttligt ansträngande innebär att du ska bli lite andfådd men ändå kunna prata med någon samtidigt.

Fysisk aktivitet

Aktiviteterna

Aktiviteterna kan bestå av raska promenader, stavgång, löpning, cykling, simning, trädgårdsarbete eller annat du tycker om att göra som höjer puls och andning. Det viktiga är att aktiviteterna blir av och kom ihåg, allt är bättre än inget!