Kondition stavgång 1

Gå lugnt första 5-10 minuterna för att få in tekniken. Öka sedan till ett lagom gångtempo. Du ska bli lätt andfådd men kunna prata relativt obehindrat. Gå i 10-30 minuter eller längre om du orkar. Upprepa flera gånger i veckan

Kondition stavgång 1

Stavgångsteknik

Stavarna skall vara cirka 0,7 x din kroppslängd i längd. När du står uppsträckt med handtaget i händerna och staven rakt ner i marken skall armbågen vara ca 90 grader.

Börja med att gå framåt med stavarna släpandes efter dig. Sträck på ryggen, slappna av i axlar och händer, låt armarna pendla naturligt.

Stavgång är en diagonalgång så höger stav sätts ner när vänster fot går framåt och vänster stav när höger fot går fram. Staven sätts ner i höjd med den fot som är i marken (den bakre).

Ta tag i stavarnas handtag och sätt i staven i cirka 30-40 graders vinkel mot marken, tryck staven bakåt så att du får en liten skjuts framåt. Fortsätt att gå med växelvis frånskjut med höger och vänster stav. Håll axlar sänkta och avslappnade.

Gå gärna med en instruktör första gångerna för att lära dig rätt teknik. Det ger en bättre upplevelse och minskad skaderisk.