Kondition 1

Lätt belastning

​Promenad är ett bra sätt för att få bra kondition. Gå gärna i en takt där du blir lätt andfådd. Gång på ojämnt underlag ger också en bra träning av balans.

Kondition 1