Rörlighet

Öva upp rörligheten
 
Rörligheten i våra leder minskar med ökad ålder. Denna minskning kan vara så stor att den begränsar din fysiska funktionsförmåga i det dagliga livet. Nedsatt rörlighet i din rygg eller i en fotled kan bland annat leda till problem med balansen.