Stadens simhallar

Stadens simhallar

Mer än simning i simhallen
 
Med åren blir det allt viktigare att hålla igång för att leva ett rörligt, aktivt och självständigt liv. I Stockholms stads simhallar erbjuds en rad motionsmöjligheter för seniorer, både i vatten och på land. Du kan simma, träna på gym, gå en kurs och träna i grupp till reducerade pris.