Gemenskap

Att få uppleva och känna gemenskap gör gott för hälsan. Ofrivillig ensamhet ökar risken för fysisk och psykisk ohälsa. Att uppleva matglädje, rörelse och andra aktiviteter tillsammans med andra kan öka välbefinnande och livskvaliteten.
 

Gemenskap