Äldrekontakt

Föreningen Äldrekontakt vänder sig till äldre över 75 år. De skapar gemenskap genom att anordna fikaträffar hemma hos en värdfamilj. Vid behov ordnar de bilskjuts till och från fikaträffarna. 

 Äldrekontakt​