PRO samorganisation

Pensionärernas riksorganisation har ett distrikt i Stockholms län. De arbetar för att stärka demokratiska värden, för pensionärers rättigheter och för jämlikhet. Medlemmar kan ta del av deras kurser, seminarier och olika aktiviteter.