SPF seniorerna

Ett öppet pensionärsförbund för alla som har rätt till pension, oavsett ålder. Verkar regionalt i Stockholms län och omfattar 62 föreningar. Anordnar seminarier och föreläsningar inom olika områden. Deltar i pensionärsråd i kommuner och landsting.

Länk till SPF seniorerna ​