Stöd till anhörig

Kunskap och gemenskap

Anhörigkonsulenten vägleder dig i kontakten med staden, region Stockholm och andra myndigheter. Du kan få tips om föreningar och frivilligorganisationer som erbjuder aktiviteter som kan passa dig. Dessutom kan du få information om vart du vänder dig för att få vanliga hjälpmedel.

För att komma i kontakt med en anhörigkonsulent, ring Äldre direkt på 08-80 65 65.

​Anhörigstödet erbjuder bland annat föreläsningar, utbildningar, Må bra aktiviteter och andra tematräffar. I anhöriggrupper  får du möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande  situation, finna gemenskap och utbyta erfarenheter och kunskap.