Kvällsmål

​Förebygg undernäring genom att förkorta nattfastan. Det kan vara bra att äta ett kvällsmål för att nattfastan inte ska bli för lång.

Kvällsmål

​Nattfastan är den tiden som går mellan sista målet som äts på kvällen till det första målet som äts kommande dag. Enligt socialstyrelsens riktlinjer bör nattfastan inte överstiga 11 timmar.