Nattmål

​Det kan vara bra att äta ett nattmål om du inter får i dig tillräckligt med energi och näring under dagen och för att nattfastan inte ska bli för lång.

Nattmål

​Nattfastan är den tiden som går mellan sista målet som äts på kvällen till det första målet som äts kommande dag. Enligt socialstyrelsens riktlinjer bör nattfastan inte överstiga 11 timmar.