Räkna energiintag och BMI

Kontakta oss

Lyssna

Måltidsfördelning

En bra måltidsfördelning är en förutsättning för att tillgodogöra ett bra energi- och näringsbehov.

Måltidsfördelning