Måltidsfördelning

En bra måltidsfördelning är en förutsättning för att tillgodogöra ett bra energi- och näringsbehov.

Illusterande bild av Måltidsfördelning