Förebygg fall

Det går att förebygga fall

Alla kan falla men risken att falla ökar när vi blir äldre. Forskning visar att regelbunden balans- och styrketräning minskar risken för fall och fallskador. Det finns bra och enkla sätt att förebygga många olyckor eller att klara ett fall bättre, se fliken fysisk aktivitet.
Matvanor som täcker energibehovet av näringsämnen är framförallt protein och D-vitamin ger förutsättningar för att bibehålla funktion i hög ålder.

Illusterande bild av Förebygg fall