Dryck

​Ett tillräckligt vätskeintag är viktigt eftersom för lite vätska kan ge yrsel och leda till intorkning som kan bidra till minskad aptit, vilket i sin tur gör det svårare att äta tillräckligt med mat för att tillgodose näringsbehovet. Att dricka för lite kan leda till att fallrisken ökar.

Dryck