Förebygg undernäring

Upptäck undernäring i tid

God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd och fysisk aktivitet. Vid sjukdom ökar risken för undernäring, därför är det viktigt med regelbunden kontroll av vikten så att undernäring upptäcks i tid. Om inte undernäring upptäcks i tid kan det leda till försämrat immunförsvar, depression och ökad risk för fall och därmed försämrad livskvalité. Det finns knep som stimuelrar aptiten och gör att du får i dig mer näring. Läs gärna mer om hur du kan hitta tecken på viktminskning med mera.

  • Mat och måltider är viktig för att förebygga undernäring.
  • Måltiden är en källa till energi och näring.
  • Måltiden bör vara en positiv och gärna social upplevelse för att stimulera aptiten.
  • Måltiden kan vara viktig för en indelning av dagen.