Minskad aptit

Orsaken till minskad aptit kan bero på många saker. Det kan vara biverkningar av läkemedel, smärta, trötthet, illamående, förstoppning eller muntorrhet.

Minskad aptit

  • Ät gärna en aptitretare före måltiden som till exempel något salt, som salt kex med ost, se Goda matvanor
  • Ät mindre portioner men oftare.
  • Rött är en färg som kan locka till intresse för maten.
  • Duka gärna vackert.
  • Undvik starka lukter, vädra gärna innan måltiden.