BMI och energiintag

BMI

För att räkna ut om du är underviktig, normalviktig eller överviktig kan du använda BMI (Body Mass Index). BMI är ett internationellt mått som anger förhållandet mellan längd och vikt och räknas ut genom att du dividerar din vikt i kilo med kroppslängden i kvadratmeter. BMI=vikten i kg/ längd (meter) x längd (meter).

Här kan du räkna ut ditt BMI och energiintag​


 

Illusterande bild av BMI och energiintag

​Att ha ett BMI mellan 18,5 och 25 räknas som normalviktig, ett lågt BMI under 18,5 kallas för undervikt. Ligger BMI mellan 25 och 30 räknas det som övervikt och om BMI ligger över 30 räknas det som fetma.

Är du över 70 år så verkar något högre BMI vara det mest hälosamma och ett BMI under 22 kan vara ett tecken på underviktig.

Underviktig 18,5

Normalviktig 18,5-24,9

Överviktig 25-29,9

Fetma över 30