Nedstämdhet och oro

​Stärk din psykiska hälsa

Psykisk hälsa handlar om att må bra, fungera väl och att kunna hantera livets upp- och nedgångar. Genom fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap, delaktighet och en känsla av sammanhang stärker vi vår psykiska hälsa. Hållbar hälsa hittar du många tips på hur, när och var du kan göra just detta – allt från utflykter och träffpunkter till egen träning och matrecept.

Psykisk ohälsa är vanligt. Det kan vara allt mellan lätt oro, nedstämdhet och svårare sjukdomstillstånd. Det kan vara något du levt med stor del av ditt liv eller något du upplever för första gången. Det kan till exempel handla om att hantera en vardag när man förlorat förmågor man tagit för självklara, ensamhet eller sorg. Orsakerna till måendet kan vara flera. Att känna sig orkeslös och ledsen i stort sett varje dag i flera veckor är inte del av ett naturligt åldrande. Då ska du söka hjälp.

Oavsett din situation finns stöd och hjälp att få. 

Här hittar du kontaktuppgifter: ​​

​Här kan du få stöd och hjälp vid oro, ångest och andra själsliga besvär:

Vårdcentral 

Ta i första hand kontakt med din vårdcentral.

Telefon: 1177. Om det är akut ring 112.

www.1177.se 

Länk till 1177​

Hjälplinjen

När du behöver tillfälligt psykologiskt stöd.

Telefon: 0771-22 00 60

Äldrepsykiatrisk mottagning

När du är i behov av bedömning, utredning och tidsbegränsad behandling.

Telefon: 08-123 417 37, 08-123 417 40

Tideliusgatan 26, 1 trappa, Södermalm

eller

Telefon: 08-123 487 00

Gustavslundsvägen 26, Alvik

Länk till äldrepsykiatrisk mottagning​

Äldrelinjen

Ideella föreningen Minds telefonlinje för dig över 65 år som behöver någon att prata med

Telefon: 020-22 22 33 

Länk till äldrelinjen​

Minnesmottagning

För dig med sviktande minne. Du behöver läkarremiss.

Telefon: 08-128 15 730 

Länk till minnesmottagning​

Relationsvåldscentrum

För dig som utsätter eller blir utsatt för våld i nära relation. 

Läs mer om våld i nära relationer

Innerstaden

Telefon: 08-508 12 360
E-post: rvc.innerstaden@stockholm.se

Väst

Telefon08-508 03 670

E-post: rvc.vast@stockholm.se

Sydväst

Telefon: 08-508 24 863

E-post: rvc.sydvast@stockholm.se

Sydost

Telefon: 08-508 20 700
E-post: rvc.sydost@stockholm.se


Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för våld.

Telefon: 020-50 50 50 

Länk till kvinnofridslinjen​

RFSL Stödmottagning

För dig som är hbtq-person och blivit utsatt för kränkningar hot och våld.

Telefon: 020-34 13 16

E-post: stod@rfsl.se 

Länk till RFSL Stödmottagning

Alkohollinjen

När du funderar över dina egna eller någon annans alkoholvanor.

Telefon: 020-84 44 48 

Länk till Alkohollinjen​

 Stödlinjen

När du behöver råd och stöd kring problem med spelande.

Telefon: 020-81 91 00

Länk till Stödlinjen

Droghjälpen

Du som funderar över dina drogvanor kan kontakta Beroendecentrums stödlinje.

Telefon: 020-91 91 91 

Länk till droghjälpen​

Anhörigföreningar, psykisk ohälsa

Information om patient-och närståendeföreningar på www.1177.se   

Självmordslinjen

För dig i kris och som har tankar på att ta ditt liv.

Telefon: 90 101

E-post: mejlsvar@mind.se 

Länk till självmordslinjen​

Psykiatrisk akutmottagning

När du behöver akut hjälp och få bedömning om du behöver psykiatrisk sjukhusvård.

Telefon: 08-123 429 00

Vårdvägen 5, St Görans sjukhus

Länk till psykiatrisk akutmottagning​